Disclaimer voor velgherstelnederland.nl

Van Leeuwen Velgherstel en Detailing B.V. (Kamer van Koophandel: 82042314), hierna te noemen Van Leeuwen Velgherstel en Detailing, verleent u hierbij toegang tot velgherstelnederland.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Van Leeuwen Velgherstel en Detailing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Leeuwen Velgherstel en Detailing spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Leeuwen Velgherstel en Detailing. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Van Leeuwen Velgherstel en Detailing. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Leeuwen Velgherstel en Detailing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Leeuwen Velgherstel en Detailing en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Leeuwen Velgherstel en Detailing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.